Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Her kan du no lese innkomne innspel.

Dersom du ynskjer det kan du lese grunnlagsdokumenta før du sender inn ditt innspel:

58 proposals

Barneskole på Trudvang
Testforslag test demo
Er det faglege grunnlaget for å vurdere plassering av ny barneskule i Sogndal godt nok?
Fagfornyinga og skulebygg
Innspel frå Sogn Brann og Redning
Ny barneskule i Sogndal
Bussparkering ved Ingafossen
Sentrumskule på Trudvang
Eg sler eit slag for Trudvang
Uttale plassering ny skule Sogndal sentrum frå Utdanningsforbundet Sogndal
Fremtiden i sentrum
Om demokrati og politikk og sånn - eit dritkjedeleg, men naudsynt innlegg kring plassering av barneskule i Sogndal
Bustader for demente på taket til Amfi?
Uttale frå klubben på Trudvang
Skissestudie Trudvang, innspel frå Stiv Kuling Arkitekter og arkitektkontoret 4B
Kvifor er Fosshagen tilsidesett?
Innspel frå Sogndal Idrettslag
Innspel frå Trudvang FAU
Uttale frå Sogndal eldreråd
Vurderingsgrunnlag for ny skule
Uttale frå råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Høyringsuttale frå Utdanningsforbundet ved Trudvang skule
Høyringsinnspel til ny barneskule i Sogndal sentrum
Score på Eple, Pære og Appelsin – Pære er best i test (uansett?)
Styrke og vitalitet i Utfordrarbygda
Bussparkering ved Ingafossen
Grunntilhøva må inkluderast i kostnadsutrekningane
Innspel frå Gunnar Lotsberg
Levande sentrum for bygd og barn
Utbetre Trolladalen for mjuke trafikantar
Plassering av ny barneskule på Trudvang
Uttale frå Sogndal ungdomsråd
Barna sitt beste må takast hensyn til
Me treng sentrumsskulen
Trudvang skule treng Fjøra og Fjøra treng Trudvang skule
Innspel via e-post frå Tom Dybwad
Kostnader ved dei ulike alternativa
Samspel med arealplanar, plassering som gjer at flest mogleg kan gå eller sykle
ELEVEN - LÆRAREN - SKULEN - BYGDA Ei uttale frå tillitvald og klubbmedlemmer i Utdanningsforbundet på Kvåle skule.
Trudvang skule må bestå
Kvåle eller Trudvang.
Innspel via e-post frå Sogndal idrettsråd
Innspel frå Vegard Vereide – Guridalsbygget som avlastningsskule
Uttale frå aktivitets- og friluftsrådet
Innspill - fagforbundet trudvang
Heilskapleg framtidsretta løysing på Trudvang
Miljøterapeutane ved Kvåle: Til det beste for borna å ikkje bygge stort på Kvåle
Arealrekneskap Kvåle
Trudvang- best for barna og bygda.
Storleik på parkeringsanlegg ved Kvåle
Results per page:
50
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share