Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Trudvang- best for barna og bygda.

Avatar: Lise Fadnes
Lise Fadnes

Jeg vil begynne med å sitere Lin Åm i MDG- «Å behalde Trudvang som framtidig barneskule for Sogndal er den beste løysinga for borna, for tettstaden og for miljøet.»

Gjenbruk av bygg er den beste måten å redusere material- og energibruk ved bygging. På Trudvang er det bygg av ulik kvalitet, der det mest sannsynlig er mye som kan gjenbrukes. I tillegg til dette som er positivt i et miljøperspektiv, ligger tomta godt til rette for bruk av eksisterende kulturelle tilbud, som f.eks. bibliotek og kulturhus og nærliggende turområder slik som fjordstien og røvhaugane. En skole på Trudvang skaper også rom for fritidsaktiviteter på ettermiddagstid, oppstillingsplass på 17-mai, nærlekeplass, ungdomssklubb, rom til språkopplæring, skatepark, klatrepark og allidrett for småbarn, for å nevne noen. Både klasserom, gymsal og uteområder kan og bør brukes på ettermiddagstid.

Lokalklimaet på Trudvang er veldig godt. Det er betydelig mer sol på Trudvang enn på Kvåle, og du slipper dalatrekken som Kvåle er veldig utsatt for.

Skolens behov må vektlegges mer enn det er gjort i saksfremlegget til kommunen. Pedagogers innspill og vurderinger er essensielle og må legges til grunn for ein tilrådning av tomt.

En barneskole får ikke nødvendigvis så mye igjen for sambruk med campus , ungdomsskole og videregående. Det vil tvert imot være utfordrende for små barne å være knyttet opp mot for eksempel en ungdomsskole. Barn kan påvirkes negativt, og bli fortere voksne dersom de i tidlig alder blir utsatt for rus og andre negative holdninger. Det kan også oppleves som skummelt eller skremmende å være så tett knyttet opp mot ungdommer på ungdomskole og videregående. La barna være barn lengst mulig.

To mulighetsstudier har vist at det kan bygges en ny 1-7 skole, kombinert med rehabilitering av eksisterende, på Trudvang. Kommunen har investert i eiendom rundt denne tomta, og de som bor i husa som er en del av denne tomta bor der midlertidig.

Flest folk bort i sentrum. Hvis vi skal følge kommuneplanen og oppfordre flest mulige folk til å gå og sykle, så er det naturlig å legge skolen til sentrum (Trudvang)

Campus er godt fungerende for næring, idrett, utdanning og andre funksjoner, men dersom også barneskolen legges til Campus så blir det lite igjen i sentrum. En sentrumsskole er svært positivt og viktig for nærmiljøet, sentrumsutviklingen og en framtidig tettstedsutvikling.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share