Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

The following element is a map which presents the items on this page as map points. The element can be used with a screen reader but it may be hard to understand.

Skip map

Takk for at alle innsende hjartesaker! Informasjon om offentleg ettersyn av arealplanen ligg op utfordrarbygda.no/arealplan. På denne sida kan du også sende inn merknad.

172 proposals

50-sone og rundkøyringar på Rv 5 gjennom Kaupanger (forslagstillar: FAU ved Kaupanger skule)
Kaupanger og Amlabukti – ein fruktbar tettstad også i framtida
Sykkelveg Sogndal-Leikanger
Omdisponere fra LNF til Fritidsbebyggelse
Innfartsparkering RV5 Fjærland vegkryss
Fjærland: Bustadtomter Bøyavegen
Treningsområde/frikjøyringsområde snøskuter
Fjærland: Bustadtomter Holehaugen
Fjærland: Trygg kryssing av RV5
81/101 - Fimreite
Lauvhaug omdisponering
Parkerings"hus"
Undergang Kjørnes
Fjærland: Bustadtomt Inngjerdsla
LNF II spreid bustadbygging
Tur og sykkelveg
Liten kunstisbane i Sogndal
Byggefelt Henjabakkan
Bjørk Kaupanger - Bustadareal
Mundal som tettstad
Fjærland: Bustadtomter Myri
Toppturhytte i Fjærland
Fjærland: Bustadtomter Possen
Fjærland: Bustadtomter Skarestad
Moglegheitsstudie for Kaupanger
Utvida bruk av skytebana på Kleppa
Moglegheitsstudie for Leikanger
Fjærland: Hytter Tverrdalen
Fjærland: Bustadtomter Øvre Mundal
Moglegheitsstudie for Sogndal
Gatelys på Kaupangerskogen
Stølaholmen i Fjærland- bevaring og aktiv bruk
Moglegheitsstudiet for Sogndal, Kaupanger, Leikanger og Hodlekve
Lys langs vegar
Sogndal frå fruktbygd til tettbygd. Kva no? (av Marte Lange Vik, HVL, og Kyrre Groven, Vestlandsforsking)
Innspel langrennsanlegg Hodlekve
Hengebru ved rv5
Kaupanger - Nytt bustadfelt ved Skogavegen/Bødal
Fosskamben, Hodlekve
Plan for lyssetting i kommunen
Nye bustadfelt/tomter i Balestrand
Naust og rettar i Stølaholmen
Fjærland: Hytter Bergslid
Fjærland: Hytter Skeide
Fjærland: Hytter Dirikhaugen
Gode møteplassar
Bærekraftig utvikling av moderne friluftsliv
Fjærland: Hytter Lyngsete
Endra arealformål 9/21 Sogndal
Sats på tomter i Fjærland
Results per page:
50
See all withdrawn proposals

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share