Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Moglegheitsstudiar for tettstadene våre

Som fagleg grunnlag for arealplanarbeidet er det utarbeidd moglegheitsstudiar for Leikanger, Sogndal, Kaupanger og Hodlekve. Moglegheitsstudiane fekk i oppdrag å skissere korleis tettstadene våre kan bli best mogleg fram mot 2050. Det er sett i gang tilsvarande prosessar for Balestrand og Fjærland, desse studiane vert publiserte på eit seinare tidspunkt.

Bla nedover på denne sida for å lese alle mogelegheitsstudiane direkte i nettlesaren.
Klikk på tittelen i kvar boks for å finne dokumenta som nedlastbare filer. Du kan også finne dei under grunnlagsdokument her.

4 posts

NSW Arkitektur om "Kaupanger i skogen. Næringssenteret med det grønne hjertet".
Mogelegheitsstudie for framtidas Kaupanger. Sjå videopresentasjon:<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RICfULHH-XM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Les moglegheitsstudiet:
Stiv Kuling og Lala Tøyen om Sogndal kommune (Øyane/Granden, Fjøra aust, Nestangen, Leikanger, Kaupanger og Hodlekve).
Mogelegheitsstudiar frå Stiv Kuling og Lala Tøyen, gjeldande for områda Øyane/Granden, Fjøra aust, Nestangen, Leikanger, Kaupanger og Hodlekve.Sjå videopresentasjonen:<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UBIGD3PzCKA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Les moglegheitsstudiet:
TAG arkitekter om Sogndal sentrum (Fjøra aust, Øyane/Granden og Nestangen)
Her kan du sjå mogelegheitsstudia for Sogndal sentrum, laga av TAG arkitekter. Studia fokuserer på delområda Fjøra aust, Øyane/Granden og Nestangen.Sjå videopresentasjon:<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j-S1AT_wsL8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Les moglegheitsstudiet:
Asplan Viak og Morfeus arkitekter om Leikanger
Her kan du lese og sjå presentasjon av stadanalysa og mogelegheitsstudia for Leikanger. Videopresentasjon:<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/f5Kmx8dhyaQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Stadanalyse:Mogelegheitsstudie:

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share