Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Bustadtomter på Flatane

Avatar: Per Flatane
Per Flatane

På min eigendom på Flatane, 64/3 ynskjer eg å bruke området i og rundt Flatavegen 64 og Flatavegen 66 til bustadføremål.
Eg ynskjer å få dette frådelt frå resten av eigendommen.
Inkludert dei 2 husa er området på ca 4 dekar.
For å få dette realisert, må vi få ein plan på vatn og kloakk.
Det er ikkje lang avstand ned til Nedrehagen og den nye Næringsparken, så å få knytte seg til det kommunale kloakknettet er eit alternativ.
Fleire av dei nermaste naboane har også intresse av dette.
Denne hagen ligg klemt mellom to bustadklynger på Flatane.
Dette er i LNF område, men omdisponering av dette området påvirkar ikkje landbruka rundt oss.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share