Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Droppsone og parkering ved Skogly + gang og sykkelveg på Brekkeflaten (Forslagstiller: FAU ved Kaupanger skule)

Avatar: Stein Joar Hegland
Stein Joar Hegland

FAU ønskjer å fremja tiltak som reduserer biltrafikk på skulevegar, på skuleområdet og der barn og unge oppheld seg i fritida, og samstundes fremjar folkehelse. Dersom ein får etablert ei droppsone ("rundkøyring") ved Skogly samt ein parkeringsplass så kan både skulebruk og fritidsbruk med bil kanaliserast til ein stad (m.a. droppe droppsona ved bedehuset).

Dersom ein også definerer Brekkeflatenvegen som ein gang- og sykkelveg, med forbod mot gjennomkøyring, så vil ein kunne oppnå betre trafikktryggleik, betre folkehelse, og i tillegg mindre slitasje på ein grusveg som krev jamleg vedlikehald.

Betre parkeringsforhold ved Skogly er også viktig for frilufsbrukarar av Kaupanger, t.d syklistar, og for den nye idrettshallen som skal kome.

Tiltaket krev ein liten investering, men er relativt rimeleg og utifrå vår vurdering lett å få til. Må planleggast slik at det passar inn med omgivnadane og ikkje gir meir asfalt og harde flater i Kaupanger. Til dømes kan ein bruke beleggingstein der gras kan vekse gjennom og ha god beplanting med tre og buskar m.m.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share