Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Fjærland //Stort behov for bustadtomter og bustadutvikling//

Avatar: Håkon Svidal
Håkon Svidal

Svidal Eigedom AS har et ønske på vegne av grunneier, å opprette bustadtomter på Bøyum i Fjærland.

Fjærland har et stort behov for bustadtomter og bustadbygging, med tanke på busetting i distriktet, og ikke minst for å få busetting i bygda. Med et slikt framtidig bustadfelt vil etterspørselen for bustadtomter i Fjærland imøtekommes.

Området er lokalisert langs kommuneveien på Bøyum nær Fjærland sentrum.
Bustadfeltet vil integrere seg naturlig i området, med frittliggende bustadhus.
Dette bustadfeltet vil ha mye å bety for Fjærland som bygd. Det har stort potensiale for bustadbygging, uten at det gjør for store inngrep i landbruksareal.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share