Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Kaupanger - Nytt Bustadfelt på Teigen

Avatar: Terje Hove Thorsnes
Terje Hove Thorsnes

Sognehus AS ynskjer på vegne av grunneigar å fremja forslag til nytt bustadfelt på Teigen i Kaupanger.

Det er ynskje om å avsette eigedom 105/28 til bustadføremål.
Det er mogeleg at også delar av eigedom 105/1 og 105/2 kan inngå som bustadføremål, og dette vil det evt. vere aktuelt å sjå på ei løysing for om 105/28 blir avsett til bustadføremål.
Dei aktuelle eigedomen(e) som ynskjast avsett til bustadføremål, er lokalisert nær eit eksisterande mindre bustadfelt mot aust. Mot vest og nord er det meir sprette bustader og/eller skog som dominere. Ca 400m noko lenger vestover langs Kaupangsvegens vestside, ligg det også eit stort bustadfelt.

Arealet som foreslås avsett til bustadføremål ligg i Kaupanger, langs Kaupangsvegen/RV5 og nær Amlabukti. Gnr/bnr 105/28 omfatte ca. 37.0 daa, mens del av eigedom 105/2 omfatte ca. 23.0 daa og del av eigedom 105/1 omfatte ca. 9.0 daa.

Området ligg flott til både med tanke på beliggenheit, men og med tanke på utsikt og solforhold. Det er i all hovudsak ønske om einebustader, med moglegheit for fleirmannsbustader dersom det er behov/ynskje.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share