Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Skogbruksplan som dekker heile kommunen

Avatar: Hans Haugen
Hans Haugen

I deler av Sogndal Kommune er det naturleg med bartre ( Gran og Fure), men i fjordarmane er særleg gran ein inntrengar som har teke plassen og vil ta plassen til lauvskogen. Meir og meir spreier grana seg frå granplantefelta og utover liene. For å redde edellauvskog, anna lauvskog, beiteområde og skogsbær bør ein få til ein skogbruksplan som dekker heile kommunen.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share