Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Endring av arealføremål på 161- 2, Hôla, og 161 -1, Stølen, i tråd med dagens bruk

Avatar: Hanne Haugen
Hanne Haugen

På 162 – 2, som i dag er merka LNRF, er det eit nyrenovert hus nytta som heilårsbustad. Eit område på om lag 2,8 mål rundt huset er ikkje nyttbart til landbruksføremål. Me ynskjer difor dette området omgjort til bustadføremål i planen. (Sjå kartutsnitt vedlegg 1) Samtidig er det eit område på om lag 3,8 mål mellom fjøsen på 161-1, anna busetnad og avsett LNRF område på 161-1 som er merka som bustadområde, men er nytta til beite. Dette ynskjer me omgjort til LNRF då det ikkje er eigna til bustadføremål og er naudsynt å bruke som del av, og tilkomst til resten av, beite for dyra. (Sjå kartutsnitt vedlegg 2)

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share